Details

Tildan valinnat Luetunymmärrysharjoituksia asiateksteistä


Tildan valinnat Luetunymmärrysharjoituksia asiateksteistä


1. Aufl.

von: Elina Taras-Vaulasvirta

94,99 €

Verlag: Books On Demand
Format: EPUB
Veröffentl.: 01.02.2023
ISBN/EAN: 9789528000211
Sprache: Finnisch
Anzahl Seiten: 98

Dieses eBook enthält ein Wasserzeichen.

Beschreibungen

Tildan valinnat on luetunymmärtämisen harjoituskirja asiateksteistä
mielenkiintoisia tekstejä toimittajien, kirjailijoiden ja asiantuntijoiden kirjoittamina.
Tekstit ovat hyvin kirjoitettuja uusia tietoja, ajatuksia, elämyksiä avaavia.
Tehtävät sisältävät lehtijutun, siitä tehdyt monivalintatehtävät, kysymykset, lukijan omat kysymykset ja oma mielipidekirjoitus tekstistä.
Tekstit harjoittavat lukijan tarkkaan ymmärtävään lukemiseen, asioiden vertailuun, silmäilevän lukemisen harjoitteluun ja oleellisen tiedon poimimiseen tekstistä.
Säännöllisesti näitä tehtäviä tehneiden lukutaito ja oppimisvalmiudet ovat parantuneet, niin, että heidän motivaationsa tarttua tehtäviin on noussut ja sen myötä lukutaito on vahvistunut sekä kyky vastata kirjallisesti ja suullisesti tekstipohjaisiin tehtäviin.
Tekstistä tehdyt omat kysymykset ja niiden kyselemisellä luokkatovereilta on luokan ilmapiiriä vahvistava vaikutus.
Oppilaiden motivoituminen lukemaan ja pohtimaan on nostavat älyllisen pohdinnan iloa.

Kirjaa voi käyttää kaikilla luokka-asteilla neljännestä luokasta alkaen aina yläkouluun ja ammattioppilaitoksiin luetunymmärtämisharjoituskirjana.

Mielenkiintoinen teksti herättää kiinnostuksen kaikkeen lukemiseen.
Lukutaidon vahvistuminen antaa itseluottamusta ja vahvistaa itsetuntoa. Lukutaito on yksi tärkeä oppimisen väline. Lukutaito tuo ilon. Lukutaito avaa älyllisen pohdinnan hauskuuden.
Elina Taras-Vaulasvirta:
Elina Taras-Vaulasvirta on pitkän linjan pedagogi. Hän on kirjoittanut
kaksi kertomuspohjaista luetunymmärtämisharjoituskirjaa, jotka ovat saaneet hyvän vastaanoton.

Motivaatio saada lapsi lukemaan on hänen sydämen asiansa. Nähdä ilo lukijan kasvoilla, kun hän on päässyt lukemisen alkuun.

Jatkuva kosketus oppilaisiin antaa hyvän pohjan tehdä uutta materiaalia ja myös kokeilla tekstejä ja tehtäviä oppilailla.

Pitkän uran tehneenä opettajana hän tuntee opettajan työn haasteet. Hän haluaa auttaa opettajia materiaalilla, joka tukee oppilaiden oppimista ja helpottaa opettajan työtä.
Elina Taras-Vaulasvirta haluaa oppilaidensa innostuvan elämän monimuotoisuudesta avaamalla lukijalle elämyksellisiä tekstejä ihmisten, eläinten, eri tieteen ja taiteen alojen maailmasta.

Diese Produkte könnten Sie auch interessieren:

Inclusion of Disabled Children in Primary School Playgrounds
Inclusion of Disabled Children in Primary School Playgrounds
von: Marc Armitage, Helen Woolley
PDF ebook
22,99 €
Besser lesen 3. Klasse
Besser lesen 3. Klasse
von: Linda Bayerl, Mascha Greune
PDF ebook
8,49 €